Wczesne wspomaganie rozwoju

PRZEDSZKOLE LITTLE GENIUS W ŁODZI

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU W LITTLE GENIUS

W naszym przedszkolu realizujemy program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Rodziców chcących skorzystać z naszej oferty prosimy o wcześniejszy kontakt.

POMOC W ZAKRESIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU JEST BEZPŁATNA
 

CO TO JEST WWR I DLA KOGO?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) jest formą pomocy, z której może skorzystać dziecko od momentu wykrycia zaburzenia rozwoju do momentu podjęcia nauki w szkole. Z takiej formy pomocy korzystać mogą dzieci z uszkodzonym wzrokiem, słuchem, niepełnosprawnością ruchową (w tym afazją motoryczną), niepełnosprawnością umysłową, z autyzmem czy z zaburzeniami zachowania.

WWR powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej oraz innych specjalistów, m.in.: logopeda, terapeuta, fizjoterapeuta. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pogłębianiu się zaburzenia. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.


WWR powinny być objęte dzieci ze wszystkimi problemami rozwojowymi, a w szczególności dzieci:

☆ z uszkodzonym wzrokiem
☆ z uszkodzonym słuchem
☆ z niepełnosprawnością ruchową
☆ z niepełnosprawnością umysłową
☆ z autyzmem
☆ z zaburzeniami zachowania
☆ wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych
☆ z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

CO POWINNI ZROBIĆ RODZICE, KTÓRZY CHCĄ, ABY ICH DZIECKO ZOSTAŁO OBJĘTE WWR:

Zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

Zgłosić się w poradni z dzieckiem na badania w ustalonym terminie

Po otrzymaniu opinii/ orzeczenia o WWR do naszego przedszkola

 

Zarejestruj się w naszym przedszkolu


Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najświeższe wiadomości.