Program

PLAN PRZEDSZKOLNY

PRZEDSZKOLNY PLAN NAUCZANIA NA ROK 2020/21

Decyzją Dyrekcji podjętą w porozumieniu z nauczycielami Międzynarodowe Przedszkole LITTLE GENIUS będzie realizować zajęcia dydaktyczne w oparciu o PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "KOCHAM PRZEDSZKOLE".

Autorki: Mirosława Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Program "KOCHAM PRZEDSZKOLE" został przygotowany z myślą o dziecku. Podkreśla ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjować i stymulować szeroko pojęte procesy rozwojowe. Opisuje proces wychowania i kształcenia dla dzieci w wieku 3–6 lat – pozwalając go różnicować w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Określa przewidywane osiągnięcia dzieci w stopniu bardziej szczegółowym niż podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Program opracowano tak, by ze szczególną starannością uwzględniał wszystkie cele wychowania przedszkolnego wskazane w Podstawie programowej. Publikacja czytelnie wytycza nauczycielowi kierunek działań umożliwiający wspomaganie rozwoju dziecka. W programie wyodrębniono osiem obszarów, które obejmują wszystkie treści edukacyjne i wychowawcze wynikające z podstawy programowej. W obrębie każdego z nich określono zagadnienia szczegółowe. Ich układ z jednej strony pokazuje przyrost wiedzy i umiejętności charakterystyczny dla danego wieku, z drugiej zaś – stopniowanie wymagań uzależnionych od poziomu rozwoju dziecka i jego możliwości. Dzięki takiemu ujęciu widać jak przyrastają wiedza i umiejętności dziecka, począwszy od naśladowania działań nauczyciela i innych osób przez powtarzanie, utrwalanie, aż do samodzielnego intencjonalnego działania.

Poza realizacją podstawy programowej przedszkole zapewnia szereg ciekawych zajęć dodatkowych w cenie czesnego:


- Codzienne zajęcia języka angielskiego
- Zajęcia Sensoryczne
- Zajęcia Muzyczne
- Warsztaty Plastyczne z absolwentką ASP
- Gimnastyka dla Smyka
- Zajęcia Teatralne
- Zajęcia językowo- kulturowe z elementami języka angielskiego i francuskiego


Zajęcia z zewnątrz dodatkowo płatne:


- Przedszkoliada (Zajęcia sportowe)
- Bergamutka (Zajęcia Twórcze)

Ramowy plan dnia prezentuje się następująco:

 

Zarejestruj się w naszym przedszkolu


Podaj swój e-mail, aby otrzymywać najświeższe wiadomości.