Polityka Prywatności

Przedszkola Little Genius w Łodzi
należące do firmy LITTLE GENIUS

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  

 1. Wprowadzenie                       

Jako podmiot publiczny czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z naszą działalnością. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

 1. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Nasza placówka  przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

     III. Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Nasza Firma jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Placówka  przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą tak jak uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, personel i wszystkie inne osoby zaangażowane w życie Przedszkola Jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł, np. uczestnictwo uczniów innych Przedszkoli i szkół  w zawodach, czy zajęciach na terenie naszej placówki.

 1. Przedszkole realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane placówki jako administratora danych osobowych:   

Little Genius Spółka z   Ograniczoną  Odpowiedzialnością mieszcząca się pod adresem: Henryka Sienkiewicza 100,  90-357 Łódź             

 Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres

e-mail: kontakt@littlegenius.pl lub pisemnie pod adresem wskazanym w tym punkcie;

 1. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym  można się skontaktować poprzez e-mail tkucinski@iodanych.pl;
 2. W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu dane osobowe przetwarza przedszkole

Pragniemy zachować przejrzystość w zakresie sposobów i podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, a także celów dla których Nasza placówka przetwarza dane osobowe. Dbamy o to, by każdorazowo wskazać niezbędne informacje w tym zakresie każdej osobie, której dane osobowe przetwarzamy jako administrator danych.

Przedszkole Little Genius w Łodzi  przetwarza dane osobowe w celu realizacji usług edukacyjnych świadczonych w oparciu o informacje podane w formularzach w wersji papierowej lub  on-line. Uczniowie podają dobrowolnie dane biorąc udział w rekrutacji do Naszej Placówki, wraz ze swoimi danymi podawane są również dane prawnych opiekunów, z którymi przedszkole kontaktuję się w razie potrzeby wynikającej z procesu dydaktyczno-wychowawczego.  Każdy uczeń, rodzic, czy też osoba składająca dokumenty które są niezbędne w procesie rekrutacji wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest to niezbędne by przedszkole mogło wypełniać swoje obowiązki w sposób zgodny z obowiązującymi  przepisami prawa. Dane te nasza placówka będzie przetwarzać do czasu realizowania umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a także przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Placówka Nasza w chwili pozytywnego zakwalifikowania osoby do nauki w naszej placówce, jak również z chwilą nawiązania współpracy z osobą która nawiązuje z Naszą Placówką współpracę na zasadzie umowy, czy też z nowoprzyjętym  pracownikiem,  informuje o tym, kto i w jakim zakresie przetwarza jego dane osobowe.

 1. Placówka realizując cele, dla których została powołana, gromadzi poniższe dane osobowe:
 2. Dane użytkowników strony internetowej

Na stronie internetowej http://littlegenius.pl/  wykorzystywane są pliki cookies, które pozwalają naszej placówce na uzyskiwanie danych o użytkowniku strony (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane te zbierane są automatycznie i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji treści naszej strony internetowej.  Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców, przez firmy badawcze i statystyczne oraz przez firmy świadczące nam usługi hostingowe. Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki  internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę.  Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności strony internetowej nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z jej pełnej funkcjonalności, zalecane jest wyrażenie zgody na  przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.

Na stronie internetowej mogą pojawiać się odnośniki do innych treści oraz stron internetowych. Nasza placówka informuje, że po przejściu na te strony,       Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron. Dane gromadzone           przez te podmioty podlegają politykom prywatności przyjętym przez te podmioty. 

 1. Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani, Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że serwis zachowuje standardy bezpieczeństwa zgodne z zasadami obowiązującymi na terenie UE. Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane.
  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.
 2. Dane rodziców/ opiekunów prawnych zgłaszających udział w spotkaniu informacyjnym

Każdy zainteresowany ofertą naszego Przedszkola  ma możliwość uczestnictwa w spotkaniu      informacyjnym. Zgłoszenie udziału w spotkaniu jest przesyłane za pomocą adresu e-mail   zamieszczonego na stronie internetowej, lub w formularzu. 
W zgłoszeniu podawane są dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na  spotkanie oraz do kontaktu w przypadku zaistniałej potrzeby w zakresie zmiany terminu lub godziny spotkania. Podane dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby spotkania informacyjnego i zainteresowany wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w spotkaniu.

 1. Dane osobowe podawane we wniosku o przyjęcie do Przedszkola

Rodzice kandydatów dokonują rejestracji samodzielnie. Podane we wniosku dane osobowe są niezbędne dla realizacji celów związanych z działalnością Placówki oraz wymagane dla przygotowania umowy o świadczenie usług. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)

 1. Dane osobowe podawane w upoważnieniach osób trzecich (rodzica, opiekuna prawnego)

Rodzic lub opiekun prawny podaje swoje dane dobrowolnie w celu kontaktu                         z placówką (np. w przypadku problemów zdrowotnych  dziecka nad którym pełni opiekę prawną). Upoważnienie jest ważne przez rok szkolny i pozostaje w dokumentacji placówki. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione. Przetwarzanie danych w tym zakresie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna ( art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)

 1. Dane osobowe podawane w zgodach na udział dziecka w wycieczkach, zajęciach dodatkowych, specjalnych programach organizowanych przez Przedszkole, konkursach, umieszczenia wizerunku dziecka na stronie internetowej, tablicach szkolnych.

Rodzic lub opiekun prawny wypełnia wniosek/ zgodę w wersji papierowej. Podane we wniosku dane osobowe dziecka, rodzica/ opiekuna prawnego są niezbędne do realizacji zadań placówki. Przetwarzanie danych w tym zakresie służy promocji uczniów, ich postawy, zachowań, czy promowaniu Przedszkola ma wpływ na postrzeganie placówki i jej ocenie  (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

 1. Dane zebrane podczas użytkowania monitoringu wizyjnego na terenie Placówki

Przedszkole LittleGenius w Łodzi chcąc zapewnić bezpieczeństwo dzieciom,  pracownikom, osobom przebywającym na jego terenie jak również wszystkim podopiecznym w swojej placówce, w miejscach oznaczonych zainstalowało monitoring wizyjny.  Dane z Monitoringu nie są i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Stosowanie Monitoringu wizyjnego
w Naszej Placówce  nie może naruszać wolności i praw osoby obserwowanej. Placówka Nasza szanuje prawa i wolność osoby obserwowanej. Nagrania są zabezpieczone hasłem przed dostępem osób nieuprawnionych. Administrator wytypował imiennie osoby które mają dostęp do nagrań z monitoringu. Po za wytypowanymi osobami jedynie instytucje prawnie uprawnione takie jak Sąd, Prokuratura, Policja na wyraźne żądanie mają możliwość korzystania z nagrań monitoringu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku, należy wskazać przesłankę legalności określoną w art. 6 ust. 1 litera f  ustawy o ochronie danych osobowych, uznając za prawnie usprawiedliwiony cel administratora danych zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem.

 1. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są gromadzone lub przetwarzane, niezależnie od źródła ich pozyskania ma prawo do:
 • do pozyskania informacji, czy i jakie jej dane są przetwarzane,
 • dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli według niej, jej dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe. Wówczas do czasu rozpatrzenia żądania sprostowania danych Placówka nie będzie przetwarzać tych danych. 
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku Przedszkole zaprzestanie przetwarzania, o ile nie będzie innych podstaw prawnych do przetwarzania tych danych.
 • do przenoszenia danych do innego podmiotu na podstawie pisemnej prośby,
 • cofnięcia udzielonej zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie za pomocą adresu kontaktowego email:   kontakt@littlegenius.pl. Od momentu otrzymania informacji o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych  Przedszkole nie będzie ich przetwarzała.
 • żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) ze wszystkich miejsc przetwarzania danych w placówce. Prośba o trwałe usunięcie danych osobowych powinna być wysłana na adres email:  kontakt@littlegenius.pl. Jednakże w takim wypadku Administrator w pierwszej kolejności zobowiązany jest sprawdzić wszystkie przesłanki prawne które obligują go do przechowywania danych w zakresie odszkodowań, roszczeń lub wymogów określonych w przepisach. Po sprawdzeniu Administrator informuje składającego wniosek o możliwości realizacji prośby.
 • Zwrócenia się do Inspektora Danych Osobowych działającego w Naszej Placówce z wnioskiem lub skargą na przetwarzanie jego danych osobowych.
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że doszło do naruszenia jej praw związanych z ochroną danych osobowych. 
 • Jak długo przetwarzamy dane osobowe ?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Placówkę. W obowiązujących w Przedszkolu politykach, w tym politykach dotyczących retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to z ww. podstaw prawnych.

 1. w przypadku, gdy Przedszkole przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
 2. w przypadku, gdy Placówka przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 3. przypadku, gdy Placówka przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
 4. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 6 lat.

Przedszkole  może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z działalnością Placówki. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych.

Przedszkole  przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Wszelkie pytanie w sprawie gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych należy kierować pod adres: email  kontakt@littlegenius.pl Lub na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: tkucinski@iodanych.pl

Placówka zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, najlepsze praktyki stosowane w obszarze ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

 • Komu udostępniamy dane?

Zbierane przez Przedszkole Little Genius w Łodzi dane mogą zostać udostępnione w celu przetwarzania podmiotom z nami współpracującym

 1. W przypadku uczniów będą to:

– wskazane biura podróży organizujące wycieczki na rzecz uczniów – w takim przypadku przed organizowaną wycieczką lub wyjazdem uczniowie lub ich opiekunowie zostaną o tym poinformowani i poproszeni o zgodę na udostepnienie danych osobowych wychowanków.

– innym placówkom w przypadku wspólnie organizowanych zawodów, olimpiad, konkursów lub wspólnych zabaw czy też wymiany uczniów. W takim przypadku rodzice lub uczniowie wyrażą zgodę na przekazanie danych osobowych

– placówka medyczna  w celu zapewnienia opieki medycznej nad uczniami podczas ich pobytu w Naszej Placówce

– Kuratorium Oświaty, organom do tego uprawnionym na mocy prawa takim jak Prokuratura, Policja, Sądy na ich wyraźne żądanie oparte na przepisach obowiązującego prawa.

 1. W Przypadku pracowników będą to:

– organom ZUS, Urząd Skarbowy, Policji, Sądów, Prokuratury, na wyraźne ich żądanie lub w przypadku konieczności wypełnienia obowiązku prawnego.

 1. Podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez naszą placówkę opiera się na:

 • usprawiedliwionym interesie jako administratora danych,
 • zgody,
 • wykonania zawartej umowy, wykonania obowiązków edukacyjnych,
 • obowiązków wynikających z prawa.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwana w skrócie „RODO” lub „GDPR).

Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 01.12.2020 r.